Το ιατρείο

  • Αίθουσα αναμονής

Το ιατρείο βρίσκεται κεντρικά στην πόλη της Κέρκυρας στην πλατεία Γ. Θεοτόκη (πλατεία Σαρόκο) 4-10.(δίπλα από παλαιά τράπεζα Milennium , μετέπειτα Πειραιώς).Βρίσκεται στον πρώτο όροφο και είναι εύκολα προσβάσιμο και για άτομα με ειδικές ανάγκες.

 Αρχική

Share