Ουρολογία

ουρολογία

 

 

Η Ουρολογία είναι η χειρουργική ειδικότητα που ασχολείται με τη μελέτη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος ανδρών και γυναικών, καθώς και των παθήσεων του γεννητικού συστήματος του άνδρα. Πιο συγκεκριμένα η Ουρολογία ασχολείται με παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος (νεφρών, ουρητήρων, ουροδόχου κύστης και ουρήθρας) σε άνδρες και γυναίκες, καθώς επίσης με παθήσεις του γεννητικού συστήματος του άνδρα (όρχεων, επιδιδυμίδων, σπερματοδόχων κύστεων και εκσπερματιστικών πόρων, προστάτη αδένα και πέους).

 

 

-Παθήσεις προστάτη

-Παθήσεις ουροδόχου κύστεως

-Παθήσεις έξω γεννητικών οργάνων του άνδρα

-Παθήσεις νεφρών

-Ουρολοιμώξεις

-Ουρολιθίαση

-Ακράτεια ούρων

-Νευροουρολογία,Ουροδυναμική, Ουροομετρία

-Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

-Διορθική υπερηχοτομογραφία

-Κατευθυνόμενες βιοψίες προστάτη με υπέρηχο

-Έυκαμπτη ουρηθρο-κυστεοσκόπηση

Πίσω   Αρχική

Share