Πριαπισμός

Priapism

 

 

Ως πριαπισμός χαρακτηρίζεται η παρουσία παρατεταμένης (περισσότερο από 4-6 ώρες), επώδυνης στύσης, που δεν συνοδεύεται από σεξουαλική επιθυμία.

Ο όρος πριαπισμός προέρχεται από τον μυθικό Πρίαπο, γιο της Αφροδίτης και θεό της γονιμότητας και των ανδρικών γεννητικών οργάνων.

Μπορεί να φαντάζει σαν όνειρο για κάθε άνδρα αλλά είναι μια εξαιρετικά επώδυνη κατάσταση , με καταστροφικές συνέπειες όσον αφορά τη στυτική λειτουργία εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

 

Είναι αποτέλεσμα αλλοίωσης της δυναμικής σχέσης μεταξύ της εισόδου του αρτηριακού αίματος στα σηραγγώδη σώματα και της φλεβικής αποχέτευσης.

Ανάλογα με την αιτιολογία διακρίνονται δυο τύποι: α) φλεβικός πριαπισμός (χαμηλής ροής ή ισχαιμικός) και β) αρτηριακός πριαπισμός (πριαπισμός υψηλής ροής ή μη ισχαιμικός).

 

Φλεβικός πριαπισμός

 

Είναι πιό συχνός και χαρακτηρίζεται από απουσία ροής αίματος στα σηραγγώδη λόγω αποτυχίας του χαλαρωτικού μηχανισμού της στύσης.(υπερέκριση νευροδιαβιβαστών, αποκλεισμός φλεβικής παροχέτευσης)

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παγίδευση πτωχά οξυγονομένου και υψηλής γλοιότητος φλεβικού αίματος μέσα στα σηραγγώδη ,αυξανοντας την ενδοσηραγγώδη πίεση και προκαλώντας ισχαιμία με νέκρωση των λείων μυικών ινών,μή αναστρέψιμη ίνωση και τελικά στυτική δυσλειτουργία.

 

Θεραπευτική αντιμετώπιση

 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει:

1)Τηv αναρρόφηση αίματος από τα σηραγγώδη σώματα (πολλές φορές είναι αρκετή για τη λύση της κατάστάσης),

2) Τηv ενδοσηραγγώδη χορήγηση α1-αδρενεργικών αγωνιστών και

3) Τηv χειρουργική επέμβαση σε περίπτωση που η συvτηρητική αντιμετώπιση δεν είναι αποτελεσματική.

 

Σκοπός της χειρουργικής αντιμετώπισης είναι η παροχέτευση του αίματος προς τη συστηματική κυκλοφορία.

 

 

Αρτηριακός πριαπισμός

 

Προκαλείται κυρίως μετά από κάκκωση του περίνέου ή του πέους, με επακόλουθη ρήξη της σηραγγώδους αρτηρίας και τηv αvεξέλεγκτη ροή του αίματος στους αιματικούς κόλπους (κολποειδή) των σηραγγωδών σωμάτων.

Δεν απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση, γιατί η συνεχιζόμενη ροή αρτηριακού αίματος εξασφαλίζει τηv οξυγόνωση του πέους.

Η στύση στηv περίπτωση του αρτηριακoύ πριαπισμού εμφανίζεται συνήθως 6-8 ώρες μετά τηv κάκωση, υπολείπεται σε σκλnρότητα και είναι ανώδυνη, αφού δεν υπάρχει τοπική ισχαιμία.

Το αίμα που αναρροφαται από τα σηραγγώδη σώματα έχει ζωηρό κόκκινο χρώμα και ο έλεγχος των αερίων αίματος δείχνει ότι είναι αρτηριακό.

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται με τηv έγχρωμη Doppler υπερηχογραφία που αποκαλύπτει την ύπαρξη στροβιλώδους αιματικής ροής, λόγω της ύπαρξης επικοινωνίας μεταξύ της σηραγγώδους αρτηρίας και των αιματικών κόλπων στο σημείο της κάκωσης.

 

Θεραπευτική αντιμετώπιση

 

Θεραπευτικά, στα αρχικά στάδια, η πίεση και η τοποθέτηση παγοκύστης στο σημείο της κάκωσης μπορεί να προκαλέσει αγγειοσύσπαση και αυτόματη θρόμβωση της ραγείσας αρτηρίας με αποτέλεσμα τηv ίαση.

Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, εξαιτίας της καθυστερημένης προσέλευσης, η αντιμετώπιση αυτή δεν είναι αρκετή.

Τότε εκτελείται εκλεκτική αγγειογραφία της έσω αιδοιϊκής αρτηρίας με σκοπό την αποκάλυψη του σημείου της κάκωσης (διαφυγή του σκιαγραφικού) και τον εμβολισμό της αρτηρίας με αυτόλογο πήγμα αίματος.

ccd80b0983ede58d718a569e78468f23

 

 

Ασπιώτης Σπύρος

Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος

Πίσω   Αρχική

Share